Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návrh ropzpočtu na r. 2010 - výdaje

31. 12. 2009
 
Obec Kalenice KEO 7.65a / Uc19s
 zpracováno: 31.12.2009
 strana : 1
N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2010
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek
Schválený
Par Org Pol N+Z+Uz Popis rozpočet
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

2310 Pitná voda
═════════════════════════════════════════════════════════════════
2310 0000 5139 00000000 Nákup materiálu j.n. 4000.00
2310 0000 5169 00000000 Nákup služeb j.n. 20000.00
Celkem: 2310 Pitná voda 24000.00
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

3111 Předškolní zařízení
═════════════════════════════════════════════════════════════════
3111 6108 5321 00000000 Neinvestiční transfery obcím 5000.00
Org: 6108 Volenice 5000.00 * *

Celkem: 3111 Předškolní zařízení 5000.00
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

3113 Základní školy
═════════════════════════════════════════════════════════════════
3113 0000 5321 00000000 Neinvestiční dotace obcím 18000.00
3113 6090 5321 00000000 Výdaje škola 8000.00
Org: 6090 Strakonice 8000.00 * *

3113 6108 5321 00000000 Neinvestiční dotace obcím 10000.00
Org: 6108 Volenice 10000.00 * *

Celkem: 3113 Základní školy 36000.00
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

3319 Ostatní záležitosti kultury
═════════════════════════════════════════════════════════════════
3319 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 5000.00
Celkem: 3319 Ostatní záležitosti kultury 5000.00
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

3631 Veřejné osvětlení
═════════════════════════════════════════════════════════════════
3631 0000 5154 00000000 Elektrická energie 55000.00
Celkem: 3631 Veřejné osvětlení 55000.00
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

3636 Územní rozvoj
═════════════════════════════════════════════════════════════════
3636 0000 5222 00000000 Neinvestiční transfery občansk 1000.00
Celkem: 3636 Územní rozvoj 1000.00
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
═════════════════════════════════════════════════════════════════
3722 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 3000.00
3722 0000 5169 00000000 Nákup služeb j.n. 82000.00
Celkem: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 85000.00
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Obec Kalenice KEO 7.65a / Uc19s
 zpracováno: 04.03.2010
 strana : 2
N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2010
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek
Schválený
Par Org Pol N+Z+Uz Popis rozpočet
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
═════════════════════════════════════════════════════════════════
3745 0000 5139 00000000 Nákup materiálu j.n. 28472.00
3745 0000 5156 00000000 Pohonné hmoty a maziva 4000.00
3745 0000 5169 00000000 Nákup služeb j.n. 10000.00
3745 0000 5171 00000000 Opravy a udržování 105000.00
Celkem: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 147472.00
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

5512 Požární ochrana - dobrovolná část
═════════════════════════════════════════════════════════════════
5512 0000 5139 00000000 Nákup materiálu j.n. 10000.00
5512 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 14000.00
Celkem: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 24000.00
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

6112 Zastupitelstva obcí
═════════════════════════════════════════════════════════════════
6112 0000 5023 00000000 Odměny členů zastupitelstev ob 115000.00
Celkem: 6112 Zastupitelstva obcí 115000.00
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

6171 Činnost místní správy
═════════════════════════════════════════════════════════════════
6171 0000 5011 00000000 Platy zaměstnanců v pracovním 35000.00
6171 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje 6000.00
6171 0000 5032 00000000 Povinné pojistné na veřejné zd 9000.00
6171 0000 5136 00000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 3000.00
6171 0000 5139 00000000 Nákup materiálu j.n. 3000.00
6171 0000 5154 00000000 Elektrická energie 15000.00
6171 0000 5155 00000000 Pevná paliva 700.00
6171 0000 5161 00000000 Služby pošt 1300.00
6171 0000 5162 00000000 Služby telekomunikací a radiok 30000.00
6171 0000 5163 00000000 Služby peněžních ústavů 7000.00
6171 0000 5165 00000000 Nájemné za půdu 3000.00
6171 0000 5166 00000000 Konzultační, poradenské a práv 110000.00
6171 0000 5167 00000000 Služby školení a vzdělávání 5000.00
6171 0000 5169 00000000 Nákup služeb j.n. 10000.00
6171 0000 5172 00000000 Programové vybavení 3000.00
6171 0000 5173 00000000 Cestovné (tuzemské i zahraničn 2000.00
6171 0000 5175 00000000 Pohoštění 5000.00
6171 0000 5179 00000000 Ostatní nákupy j.n. 2000.00
6171 0000 5182 00000000 Poskytované zálohy vlastní pok 35178.00
6171 0000 5362 00000000 Daň z převodu nemovit. 750.00
6171 6153 5329 00000000 Ostatní neinvest.dotace veřejn 2400.00
Org: 6153 SMOOS 2400.00 * *

6171 6157 5329 00000000 Ostatní neinvest.dotace veřejn 7000.00
Org: 6157 Svaz střed.Pootaví 7000.00 * *

Celkem: 6171 Činnost místní správy 295328.00
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

╔════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
║ C E L K E M : 792800.00 ║
╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář