Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návrh rozpočtu na rok 2015

7. 12. 2014
Návrh rozpočtu obce Kalenice na rok 2015        
         
Příjmy        
         
Daň z příjmu fyz osob ze záv. č.       280 000 Kč
Daň z příjmu fyz osob ze sam. v.       3 000 Kč
Daň z příjmu fyz osob z kapitál.       25 000 Kč
Daň z příjmu práv osob       258 950 Kč
Daň z přidané hodnoty       500 000 Kč
Poplatek za provoz systému sch.       40 000 Kč
Poplatek ze psů       1 700 Kč
Odvod z loterií       4 000 Kč
Správní poplatky       100 Kč
Daň z nemovitostí       110 000 Kč
         
Dotace (neinvest přij transf ze st roz.)       55 000 Kč
         
Pitná voda       27 000 Kč
         
Nájem pozemků       350 Kč
         
Příjmy z pronájmů (ostaní zálež kultury)       1 200 Kč
         
Příjmy pronájmů (komunální služby)       2 400 Kč
         
Příjmy z úroků (činnost míst správy)       3 300 Kč
         
Příjmy z úroků (z finančních operací)       5 000 Kč
         
Daňové příjmy       1 222 750 Kč
Nedaňové příjmy       39 250 Kč
Přijaté dotace       55 000 Kč
         
         
Příjmy celkem       1 317 000 Kč
         
         
         
         
         
Výdaje        
         
Pitná voda       30 000 Kč
nákup materiálu       10 000 Kč
nákup ostatních služeb       20 000 Kč
         
Základní školy (neninvestiční transf obcím)       4 000 Kč
         
Kultura (nákup materiálu)       5 000 Kč
         
Veřejné osvětlení )elektrická energie)       70 000 Kč
         
Sběr a svoz komunálníchj odpadů       110 000 Kč
         
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň       516 000 Kč
platy zaměstnancům       20 000 Kč
nákup materiálu       20 000 Kč
pohonné hmoty       10 000 Kč
nákup ostatních služeb       50 000 Kč
opravy a udržování       150 000 Kč
pohoštění       6 000 Kč
platby daním       10 000 Kč
Stroje, přístroje a zařízení       250 000 Kč
         
Požární ochrana       10 000 Kč
         
Odměny členům zastupitelstva       120 000 Kč
         
Činnost místní zprávy       437 000 Kč
platy zaměstnancům       72 000 Kč
ostaní platy       5 000 Kč
odměny členům zastupit       10 000 Kč
pojistné       30 000 Kč
knihy, učební pomůcky a tisk       5 000 Kč
drobný hmotný dlouhodobý m.       30 000 Kč
nákup materiálu       30 000 Kč
elektrická energie       12 000 Kč
pohonné hmoty       3 000 Kč
služby pošt       1 500 Kč
služby telekomunik.       15 000 Kč
služby peněžním ústavům       10 000 Kč
nájemné za půdu       3 000 Kč
konzultační, poradenské sl.       10 000 Kč
nákup ostatních služeb       40 000 Kč
programové vybavení       10 000 Kč
cestovné       10 000 Kč
pohoštění       10 000 Kč
ostatní nákupy       5 000 Kč
poskytnutí záloh vlatsní pokl.       20 000 Kč
úhrady sankcí       1 000 Kč
budovy, haly a stavby       100 000 Kč
SMOOS       500 Kč
Svaz středn pootaví       4 000 Kč
         
Finanční vypořádání let minulých       15 000 Kč
         
         
Výdaje celkem       1 317 000 Kč
         
         
         
Projednáno zastupitelstvem obce: 6.12.2014      
         
Vyvěšeno: 7.12.2014      
         
Svěšeno:        
         
Schváleno zastupitelstve obce: