Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návrh rozpočtu na rok 2016

7. 11. 2015
Návrh rozpočtu obce Kalenice   na rok 2016        
         
Příjmy        
         
Daň z příjmu fyz osob ze záv. č.       350 000 Kč
Daň z příjmu fyz osob ze sam. v.       5 000 Kč
Daň z příjmu fyz osob z kapitál.       30 000 Kč
Daň z příjmu práv osob       350 000 Kč
Daň z přidané hodnoty       553 000 Kč
Poplatek za provoz systému sch.       40 000 Kč
Poplatek ze psů       2 000 Kč
Odvod z loterií       5 000 Kč
Správní poplatky       1 000 Kč
Daň z nemovitostí       110 000 Kč
         
Dotace (neinvest přij transf ze st roz.)       60 000 Kč
         
Pitná voda       25 000 Kč
         
Nájem pozemků       500 Kč
         
Příjmy z pronájmů (ostaní zálež kultury)       500 Kč
         
Příjmy pronájmů (komunální služby)       3 000 Kč
         
Příjmy z úroků (činnost míst správy)       3 000 Kč
         
Příjmy z úroků (z finančních operací)       5 000 Kč
         
Daňové příjmy       1 446 000 Kč
Nedaňové příjmy       37 000 Kč
Přijaté dotace       60 000 Kč
         
         
Příjmy celkem       1 543 000 Kč
         
         
         
         
Výdaje        
         
Pitná voda       40 000 Kč
nákup materiálu       20 000 Kč
nákup ostatních služeb       20 000 Kč
         
Základní školy (neninvestiční transf obcím)       10 000 Kč
         
Kultura (nákup materiálu)       10 000 Kč
         
Veřejné osvětlení (elektrická energie)       90 000 Kč
         
Sběr a svoz komunálníchj odpadů       140 000 Kč
         
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň       610 000 Kč
platy zaměstnancům       30 000 Kč
nákup materiálu       40 000 Kč
pohonné hmoty       15 000 Kč
nákup ostatních služeb       50 000 Kč
opravy a udržování       350 000 Kč
pohoštění       15 000 Kč
platby daním       10 000 Kč
Stroje, přístroje a zařízení       100 000 Kč
         
Požární ochrana       20 000 Kč
         
Odměny členům zastupitelstva       120 000 Kč
         
Činnost místní zprávy       503 000 Kč
platy zaměstnancům       90 000 Kč
ostaní platy       15 000 Kč
odměny členům zastupit       10 000 Kč
pojistné       30 000 Kč
knihy, učební pomůcky a tisk       10 000 Kč
drobný hmotný dlouhodobý m.       50 000 Kč
nákup materiálu       40 000 Kč
elektrická energie       15 000 Kč
pohonné hmoty       5 000 Kč
služby pošt       2 000 Kč
služby telekomunik.       15 000 Kč
služby peněžním ústavům       10 000 Kč
nájemné za půdu       3 000 Kč
konzultační, poradenské sl.       10 000 Kč
nákup ostatních služeb       40 000 Kč
programové vybavení       15 000 Kč
cestovné       10 000 Kč
pohoštění       10 000 Kč
ostatní nákupy       5 000 Kč
poskytnutí záloh vlatsní pokl.       20 000 Kč
úhrady sankcí       1 000 Kč
budovy, haly a stavby       90 000 Kč
SMOOS, SMOS, SPOV       3 000 Kč
Svaz středn pootaví       4 000 Kč
         
Finanční vypořádání let minulých       0 Kč
         
         
Výdaje celkem       1 543 000 Kč
         
         
Projednáno zastupitelstvem obce: 20.9.2015      
Vyvěšeno: 6.11.2015      
Svěšeno: