Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka ZO 1/2018

20. 2. 2018

INFORMACE

o konání zasedání Zastupitelstva obce Kalenice

 

Obecní úřad Kalenice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona Č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání

 

zasedání Zastupitelstva obce Kalenice

 

svolaného starostou obce Kalenice v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání: Obec Kalenice- kulturní a vzdělávací centrum

 

Termín konání: 24.2.2018 v 19.00 hod

 

navržený program:

1) Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Finance obce v roce 2017

4) Poplatek za vodné, komunální odpad, ze psů

5) Různé

6) Diskuze

7) Závěr

 

 

Po skončení zasedání (od 19:30 do 20:30) bude možné uhradit poplatky za odpad, vodu a ze psů.

Poplatky bude možné také uhradit do 31.3.2018 v úředních hodinách (každý pátek 19:30 – 20:30).

 

 

 

                                                              

 

                                                                           Josef Zábranský

                                                                           starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 17.2.2018

 

Sejmuto z úřední desky dne: