Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka ZO 15.5.2016

8. 5. 2016

Obec Kalenice

 

 

INFORMACE

o konání zasedání Zastupitelstva obce Kalenice

 

 

Obecní úřad Kalenice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona Č. 128/2000 sb., o obcích

(obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání

 

 

zasedání Zastupitelstva obce Kalenice

 

 

svolaného starostou obce Kalenice v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

 

 

Místo konání: Obec Kalenice – obecní úřad

 

 

Termín konání: 15.5.2016 v 14.00 hod

 

 

 

navržený program:

 

1) Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Závěrečný účet obce za rok 2015

4) Kontrola hospodaření obce

5) Oprava domu čp. 47

6) Různé

7) Diskuze

8) Závěr

 

 

 

 

 

Josef Zábranský

starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 7.5.2016

 

Sejmuto z úřední desky dne:

 

 

 
 

 

 

Z DALŠÍCH WEBŮ

REKLAMA