Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka ZO 2/2018

12. 5. 2018

INFORMACE

o konání zasedání Zastupitelstva obce Kalenice

 

Obecní úřad Kalenice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona Č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání

 

zasedání Zastupitelstva obce Kalenice

 

svolaného starostou obce Kalenice v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání: Obec Kalenice – kancelář obecního úřadu

 

 

Termín konání: 19.5.2018 v 18.00 hod

 

 

navržený program:

1) Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Závěrečný účet 2017

4) Nájmy pozemků, bytů

5) GDPR (pověřenec pro ochranu osobních údajů)

6) Různé

7) Diskuze

8) Závěr

 

 

 

 

                                                              

 

 

                                                                           Josef Zábranský

                                                                           starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 12.5.2018

 

Sejmuto z úřední desky dne: