Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka ZO 5/2017

26. 11. 2017

 

INFORMACE

o konání zasedání Zastupitelstva obce Kalenice

 

Obecní úřad Kalenice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona Č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání

 

zasedání Zastupitelstva obce Kalenice

 

svolaného starostou obce Kalenice v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání: Obecní úřad - kancelář

 

Termín konání: 3.12.2017 ve 14.00 hod

 

navržený program:

1) Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Rozpočet 2018

4) Různé

5) Diskuze

6) Závěr

 

 

 

 

 

                                                              

 

                                                                           Josef Zábranský

                                                                           starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 26.12.2017

 

Sejmuto z úřední desky dne: