Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvanka ZO 6/2016

11. 12. 2016

Obec Kalenice

 

 

INFORMACE

o konání zasedání Zastupitelstva obce Kalenice

 

 

Obecní úřad Kalenice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona Č. 128/2000 sb., o obcích

(obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání

 

 

zasedání Zastupitelstva obce Kalenice

 

 

svolaného starostou obce Kalenice v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

 

 

Místo konání: Obec Kalenice – obecní úřad

 

 

Termín konání: 18.12.2016  v 15:00 hod

 

 

 

navržený program:

 

1) Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Schválení rozpočtu 2017

4) Vyhláška o nočním klidu

5) Smlouva s ZŠ a MŠ Volenice

6) Dotační výhled 2017

7) Různé

8) Diskuze

9) Závěr

 

 

 

                                                                                             

 

                                                                                              Josef Zábranský

                                                                                              starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 10.12.2016

 

Sejmuto z úřední desky dne:

 

 

 
 

 

 

Z DALŠÍCH WEBŮ

REKLAMA