Jdi na obsah Jdi na menu
 


Upozornění pro vlastníky lesa

15. 4. 2015

 

Výzva Městského úřadu Strakonice, odboru

 

životního prostředí, pro vlastníky lesa

 

 

opatření k ochraně lesa

 

 

 

S ohledem na silný vítr, který zasáhl naše území dne 31.3.2015, žádáme všechny vlastníky lesa, aby provedli kontrolu svého lesního majetku, navázali kontakt se svým odborným lesním hospodářem a co nejdříve provedli zpracování stromů vyvrácených, zlomených či jinak poškozených.

 

Upozorňujeme, že veškeré polomy, vývraty a dříví vhodné pro vývoj škůdců - zejména kůrovců, musí být zpracovány nebo asanovány nejpozději do 31. května tohoto roku.

 

Je nezbytné z lesa včas odstranit veškeré smrkové dříví (ve kterém by mohl kůrovec uskutečnit svůj vývoj) a odvézt jej z dosahu lesních porostů. Asanaci dříví, které nelze z porostu odstranit, je možné provést prokazatelným chemickým postřikem nebo jeho odkorněním a spálením kůry.

 

Upozorňujeme, že orgán státní správy lesů může uložit pokutu až do výše 100 000 Kč vlastníku, který neplní opatření k ochraně lesa.

 

Za odbor životního prostředí Městského úřadu Strakonice vypracovala Ing. Anna Sekyrová, tel. 383 700 345, email anna.sekyrova@mu-st.cz.

 

 
 

 

 

Z DALŠÍCH WEBŮ

REKLAMA