Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení ze ZO 1/2015

20. 2. 2015

U S N E S E N Í

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Kalenice 1/2015 ze dne 14.2.2015

 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí:

1) Stav financí obce a účetní uzávěrku r. 2014

2) Informace k nakládání s odpady v roce 2015

3) Informace o prodeji a koupi automobilu

4) Plán oprav komunikací III. tř. v katastru obce

5) Upuštění od záměru výsadby nového stromu na křižovatce

 

 

Zastupitelstvo určuje a schvaluje:

 

Usnesení č.1-1/2015:

Zastupitelstvo obce Kalenice určuje ověřovateli zápisu pana Pavla Jandu a Ondřeje Toráče a zapisovatelem paní Jiřího Kadaně.

 

 

Usnesení č. 2-1/2015:

Zastupitelstvo obce Kalenice schvaluje program zasedání.

 

 

Usnesení č. 3-1/2015:

Zastupitelstvo obce Kalenice schvaluje výši poplatků:

Poplatek za psa 60,- Kč, poplatek za odpad 400,- Kč a cenu vodného 14 Kč/m3.

 

 

Usnesení č. 4-1/2015:

Zastupitelstvo obce Kalenice schvaluje uzavření smlouvy na jeden rok:

S firmou Ruplod na svoz biologického odpadu.

S firmou Becker na svoz papíru.

 

 

Usnesení č. 5-1/2015:

Zastupitelstvo obce Kalenice schvaluje záměr odkoupení nemovitosti za podmínek:

 

 

Usnesení č.6-1/2015:

Zastupitelstvo obce Kalenice schvaluje záměr pronájmu nemovitostí:

Paní Jana Kalná – pozemek p.č. 435/29

Pan Radek Kadaně – pozemek p.č. 194

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:               Pavel Janda , Ondřej Toráč

Starosta:                     Josef Zábranský                                             v Kalenicích,   20.2.2015

 
 

 

 

Z DALŠÍCH WEBŮ

REKLAMA