Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení ZO 2/2015

5. 5. 2015

U S N E S E N Í

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Kalenice 2/2015 ze dne 25.4.2015

 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí:

1) Přidělení dotace 180 000,- Kč na opravu střechy kolny ve statku a 120 000,- Kč na opravu střechy špýcharu.

2) Informace o stavu financí obce.

3) Nařízení MěÚ – zpracování polomů v lesích do 31.5.2015

4) Zřízení pracovního místa VPP

 

 

Zastupitelstvo určuje a schvaluje:

 

Usnesení č.1-2/2015:

Zastupitelstvo obce Kalenice určuje ověřovateli zápisu pana Pavla Jandu a Ondřeje Toráče a zapisovatelem paní Jiřího Kadaně.

 

Usnesení č. 2-2/2015:

Zastupitelstvo obce Kalenice schvaluje program zasedání.

 

Usnesení  č. 3.1-2/2015:

Zastupitelstvo obce Kalenice schvaluje závěrečný účet za rok 2014 se souhlasem s celoročním hospodařením bez výhrad a zároveň byla přijata opatření k nápravě chyb.

 

Usnesení č. 3.2-2/2015:

Zastupitelstvo obce Kalenice schvaluje závěrečný účet za rok 2014 se souhlasem s celoročním hospodařením bez výhrad a zároveň byla přijata opatření k nápravě chyb.

 

Usnesení č. 4-2/2015:

Zastupitelstvo obce Kalenice schvaluje návrh vyhlášky o odpadech č. 1/2015.

 

Usnesení č. 5.1-2/2015:

Zastupitelstvo obce Kalenice schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 206 k.ú. Kalenice.

 

Usnesení č. 5.2-2/2015:

Zastupitelstvo obce Kalenice schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 206 k.ú. Kalenice.

 

Návrh usnesení č. 6-2/2015:

Zastupitelstvo obce Kalenice schvaluje vypsání výběrových řízení na akce : „Oprava střechy špýcharu“ a „Oprava střechy hospodářského objektu SA 02“. Zadávací řízení bude vypsáno formou zakázky malého rozsahu a dle vnitřní směrnice obce Kalenice.

Zastupitelstvo obce kalenice pověřuje starostu obce přípravou zadávacího řízení a oslovení dodavatelů.

 

 

 

Ověřovatelé:               Pavel Janda , Ondřej Toráč

Starosta:                     Josef Zábranský                                             v Kalenicích,   4.5.2015

 
 

 

 

Z DALŠÍCH WEBŮ

REKLAMA