Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení ZO 3/2015

6. 7. 2015

U S N E S E N Í

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Kalenice 3/2015 ze dne 27.6.2015

 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí:

1) Informace o stavu financí obce.

2) Příspěvky neziskovým organizacím ve výši 1 000,- Kč/rok a hospici v Prachaticích ve výši 5 000,- Kč/rok.

3) Termín příštího ZO (18.9. nebo 25.9. 2015)

 

 

Zastupitelstvo určuje a schvaluje:

 

Usnesení č.1-3/2015:

Zastupitelstvo obce Kalenice určuje ověřovateli zápisu pana Pavla Jandu a paní Danielu Hrabákovou a zapisovatelem pana Ondřeje Toráče.

 

Usnesení č. 2-3/2015:

Zastupitelstvo obce Kalenice schvaluje program zasedání.

 

Usnesení č. 3.1-3/2015:

Zastupitelstvo obce Kalenice schvaluje uzavření smlouvy o dílo na stavební práce při opravě střechy špýcharu (p.č. st. 20/1) s firmou – p. Ivan Hanuš.

 

Usnesení č. 3.2-3/2015:

Zastupitelstvo obce Kalenice schvaluje uzavření smlouvy o dílo na stavební práce při opravě střechy kolny  (p.č. st. 20/1) s firmou Vertigo Písek.

 

Usnesení č. 4-3/2015:

Zastupitelstvo obce Kalenice schvaluje vstup obce do Svazu měst a obcí ČR  a Spolku pro obnovu venkova.

 

Usnesení č. 5-3/2015:

Zastupitelstvo obce Kalenice schvaluje příspěvek sboru dobrovolných hasičů na pořádaní hasičské soutěže ve výši 10 000,- Kč.

 

 

 

 

Ověřovatelé:               Pavel Janda , Daniela Hrabáková

Starosta:                     Josef Zábranský                                             v Kalenicích,   5.7.2015

 
 

 

 

Z DALŠÍCH WEBŮ

REKLAMA