Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení ZO 5/2015

29. 12. 2015

U S N E S E N Í

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Kalenice 5/2015 ze dne 19.12.2015

 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí:

1) Informace o stavu financí obce.

2) Informace o stavu koupě domu čp. 47.

 

 

Zastupitelstvo určuje a schvaluje:

 

Usnesení č. 1-5/2015:

Zastupitelstvo obce Kalenice určuje ověřovateli zápisu pana Ondřeje Toráče  a pana Pavla Jandu a zapisovatelem pana Jiřího Kadaně.

 

Usnesení č. 2-5/2015:

Zastupitelstvo obce Kalenice schvaluje program zasedání.

 

Usnesení č.3-5/2015:

Zastupitelstvo obce Kalenice schvaluje rozpočet pro rok 2016 : příjmy činí 1 543 000,- , výdaje činí 1 543 000,-.

 

Usnesení č.4-5/2015:

Zastupitelstvo obce Kalenice schvaluje plán zimní údržby obce Kalenice (příloha č.2).

 

Usnesení č.5-5/2015:

Zastupitelstvo obce Kalenice schvaluje vyhlášku 2/2015 obce Kalenice o poplatku za svoz odpadu (příloha č.3).

 

Usnesení č.6-5/2015:

Zastupitelstvo obce Kalenice schvaluje vyplacení odměn zastupitelům obce Kalenice za měsíc prosinec do 31.12.2015.

 

Usnesení č.7-5/2015:

Zastupitelstvo obce Kalenice schvaluje zvýšení odměn zastupitelů obce pro roky 2016, 2017 a 2018 o 5%.

 

Usnesení č.8-5/2015:

Zastupitelstvo obce Kalenice schvaluje složení inventarizační komise: pan Purkrábek, Janda, Rouče a paní Hrabáková.

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:               Ondřej Toráč , Pavel Janda

Starosta:                     Josef Zábranský                                             v Kalenicích,   20.12.2015

 
 

 

 

Z DALŠÍCH WEBŮ

REKLAMA