Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZÁPIS ze zasedání OZ KALENICE konaného dne 1.2.2008

11. 1. 2009

Začátek :      20,00  hod.

 

Přítomni:      Zábranský Josef.,Purkrábek Josef,  Rouče Fr.  ,  Kadaně Jiří,  Kadaně Stanislav,

                      Kadaně Čeněk,  Šímová Štěp.                 

 

 Přítomno: 7 členů OZ

 

Ověřovatel zápisu:  Purkrábek ,  Kadaně Jiří

 

Zapisovatel:   Šímová Štěp. 

 

Program:      finanční zpráva

                     smlouva s p. Vopaleckou

,                    výše vodného

                     prodej akcií

                     odměny členů OZ na r. 2008

                     koupě části pozemku pod vodojemem

                     různé

                    diskuse

                    závěr

 

 

Program byl schválen 7 členy OZ

 

 

1.- OZ bylo seznámeno, že na účtě je 979 095 64 Kč, v pokladně je hotovost 1O 86O,5O Kč

 

2.-OZ schválilo nájemní smlouvu s p. Vopaleckou na pozemky p.p.č 51/1,p.p.č 51/2,p.p.52

     st.p.č.64 vše v k.ú.Kalenice  - pro 7 členů

 

3.-OZ se usneslo na výši vodného 13.- Kč m 3 – pro 7 členů

 

4.-OZ neschválilo prodej akcií Ceské spořitelny- proti 7 členů

 

5. –OZ pověřilo starostu o projednání koupi pozemku pod vodojemem obecního vodovodu

      Kalenice  č.p. 435/15  - vlastník p.Vopalecká

 

6.-  OZ schválilo výši odměn členů OZ.

       starosta  3984,-, zástupce st. 2673,-,  předsedové výborů 323,-, členové OZ 162,-

       zaměstnanci:  účetní 4452,-/výplata 1x za 2 měsíce/

                              správce vodovodu  2004,- /výplata 2x za rok/

 

7.- Starosta seznámil s vybranou částkou Tříkrálové sbírky  a to 4 27O,-Kč.

 

         

Zasedání ukončeno  ve  21,00  hod.

Zapsal:  Šímová Št.                                                          Ověřil:…………………

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář