Jdi na obsah Jdi na menu
 


závěrečný účet

31. 12. 2009
 
Obec Kalenice KEO 7.65a / Uc15f
 zpracováno: 04.03.2010
 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2008
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
- rozpočtové hospodaření dle tříd
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ rozpočet rozpočet │
│ třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl │
│ │
│ 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 804.125,90 514.360,00 156.34 804.125,90 100.00 0,00 │
│ │
│ 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 103.930,67 82.650,00 125.75 103.930,67 100.00 0,00 │
│ │
│ 4 - PŘIJATÉ DOTACE 235.225,00 206.958,00 113.66 235.225,00 100.00 0,00 │
│ │
│ C E L K E M P Ř Í J M Y  │
│  1.143.281,57 803.968,00 142.20 1.143.281,57 100.00 0,00 │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ rozpočet rozpočet │
│ třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl │
│ │
│ 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 529.044,32 889.820,00 59.46 533.507,32 99.16 -4.463,00 │
│ │
│ 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 75.400,00 0,00 0.00 75.400,00 100.00 0,00 │
│ │
│ C E L K E M V Ý D A J E  │
│  604.444,32 889.820,00 67.93 608.907,32 99.27 -4.463,00 │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Rozpočet Rozpočet │
│ třída Skutečnost schválený % upravený % rozdíl │
│ │
│ 8115 Změna na bankovních účtech -534.374,25 85.852,00 -622.44 -534.374,25 100.00 0,00 │
│ │
│ C E L K E M F I N A N C O V Á N Í : │
│ -534.374,25 85.852,00 -622.44 -534.374,25 100.00 0,00 │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘