Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozpočet obce 2017

Návrh rozpočtu obce Kalenice na rok 2017


Příjmy
Daň z příjmu fyz osob ze záv. č. 381 500 Kč
Daň z příjmu fyz osob ze sam. v. 5 450 Kč
Daň z příjmu fyz osob z kapitál. 32 700 Kč
Daň z příjmu práv osob 381 500 Kč
Daň z přidané hodnoty 602 770 Kč
Poplatek za provoz systému sch. 43 600 Kč
Poplatek ze psů 2 180 Kč
Odvod z loterií 5 450 Kč
Správní poplatky 1 090 Kč
Daň z nemovitostí 110 000 Kč
Dotace (neinvest přij transf ze st roz.) 45 000 Kč
Pitná voda 20 000 Kč
Nájem pozemků 545 Kč
Příjmy z pronájmů (ostaní zálež kultury) 545 Kč
Příjmy pronájmů (komunální služby) 3 270 Kč
Příjmy z úroků (činnost míst správy) 3 270 Kč
Příjmy z úroků (z finančních operací) 5 130 Kč
Daňové příjmy 1 566 240 Kč
Nedaňové příjmy 32 760 Kč
Přijaté dotace 45 000 Kč
Příjmy celkem 1 644 000 Kč


Výdaje
Pitná voda 42 000 Kč
nákup materiálu 20 000 Kč
nákup ostatních služeb 22 000 Kč
Základní školy (neninvestiční transf obcím) 10 000 Kč
Kultura (nákup materiálu) 12 000 Kč
Veřejné osvětlení (elektrická energie) 90 000 Kč
Sběr a svoz komunálníchj odpadů 140 000 Kč
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 640 000 Kč
platy zaměstnancům 40 000 Kč
nákup materiálu 50 000 Kč
pohonné hmoty 25 000 Kč
nákup ostatních služeb 50 000 Kč
opravy a udržování 400 000 Kč
pohoštění 15 000 Kč
platby daním 10 000 Kč
Stroje, přístroje a zařízení 50 000 Kč
Požární ochrana 30 000 Kč
Odměny členům zastupitelstva 125 000 Kč
Činnost místní zprávy 555 000 Kč
platy zaměstnancům 90 000 Kč
ostaní platy 20 000 Kč
odměny členům zastupit 12 000 Kč
pojistné 35 000 Kč
knihy, učební pomůcky a tisk 10 000 Kč
drobný hmotný dlouhodobý m. 60 000 Kč
nákup materiálu 50 000 Kč
elektrická energie 15 000 Kč
pohonné hmoty 10 000 Kč
služby pošt 5 000 Kč
služby telekomunik. 15 000 Kč
služby peněžním ústavům 10 000 Kč
nájemné za půdu 3 000 Kč
konzultační, poradenské sl. 10 000 Kč
nákup ostatních služeb 50 000 Kč
programové vybavení 15 000 Kč
cestovné 10 000 Kč
pohoštění 10 000 Kč
ostatní nákupy 7 000 Kč
poskytnutí záloh vlatsní pokl. 20 000 Kč
úhrady sankcí 1 000 Kč
budovy, haly a stavby 90 000 Kč
SMOOS, SMOS, SPOV 3 000 Kč
Svaz středn pootaví 4 000 Kč
Finanční vypořádání let minulých 0 Kč
Výdaje celkem 1 644 000 Kč


Projednáno zastupitelstvem obce: 7.10.2016
Vyvěšeno: 12.11.2016
Svěšeno: 17.12.2016