Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce

31. 10. 2010

Oznámení o veřejném ustavujícím zasedání zastupitelstva obce

Obec Kalenice

Obecní uřad Kalenice

I N F O R M A C E

o konání veřejného ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Kalenice

Obecní úřad Kalenice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

(obecní zřizení), v platném znění, informuje o konaní ustavujícího zasedaní Zastupitelstva obce Kalenice, svolaného dosavadním starostou obce Kalenice v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: Obec Kalenice – pohostinství Kalenice

Doba konání: 6. listopadu 2010 od 19:30

Navržený program:

1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2) Schvalení programu

3) Volba starosty a mistostarosty

a) Určení počtu místostarostů

b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonavat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)

c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty

d) Volba starosty

e) Volba místostarosty

4) Zřizení finančního a kontrolního výboru

a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

b) Volba předsedy finančního výboru

c) Volba předsedy kontrolního výboru

d) Volba členů fi nančního výboru

e) Volba členů kontrolního výboru

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněnych členů zastupitelstva (§ 72 zakona o obcích)

6) Diskuse

Před schvalením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

V obci Kalenice, dne 29.10 2010

.............................................

dosavadní starosta obce Kalenice


Vyvěšeno na uřední desce dne:

Jméno a podpis:

Sejmuto z uřední desky dne:

Jméno a podpis:


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář