Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce

25. 10. 2018

 

 

INFORMACE

o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Kalenice

 

 

Obecní úřad Kalenice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona Č. 128/2000 b., o obcích

(obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání

 

 

ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kalenice

 

 

svolaného místostarostou obce Kalenice v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

 

 

Místo konání: Obec Kalenice - kulturní a vzdělávací centrum

 

 

Termín konání: 3. 11. 2018  v  19.00 hod     

 

 

 

navržený program:

 

1) Zahájení

2) Složení slibu zastupitelů

3) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

4) Schválení programu

5) Určení způsobu volby starosty a místostarosty

6) Volba starosty a místostarosty

7) Návrh na zřízení finančního výboru - volba předsedy a členů

8) Návrh na zřízení kontrolního výboru - volba předsedy a členů

9) Návrh jednacího řádu zastupitelstva obce

10) Stanovení termínu příštího zasedání zastupitelstva

11) Návrh na usnesení

12) Diskuse

13) Závěr

                                                                      

 

                                                                                              Josef Zábranský

                                                                                              starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Sejmuto z úřední desky dne: