Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání OZ Kalenice ze dne 28.1.2011

9. 2. 2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kalenice

konaného v obytném stavení č. p. 1 v Kalenicích dne 28. 1. 2011 od 19,15 do 20,15

Přítomni: Pavel Janda, Jiří Kadaně, Pavel Kubíček, Josef Purkrábek, Jana Svítilová, Štěpánka Šímová a Josef Zábranský

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta Josef Zábranský jako předsedající v 19,15. Navrhl jako zapisovatele P. Kubíčka, jako ověřovatele zápisu P. Jandu a Jiřího Kadaně.

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Starosta přečetl návrh programu zasedání:

1) Kontrola usnesení předcházejícího zasedání

2) Projednání a schválení rozpočtového opatření

3) Stanovení ceny vodného na rok 2010

4) Svoz komunálního odpadu

5) Výběr firmy na ošetření javoru na křižovatce silnic do Volenic a Veřechova

6) Projednání a schválení vnitřní směrnice obce Kalenice

7) Projednání žádosti Josefa Kolorose ml.

8) Různé

9) Diskuse

10) Závěr

Nikdo nevznesl protinávrh ani připomínku či doplněk programu.

Hlasování: Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

ad 1)

Starosta Zábranský přečetl zápis z minulého zasedání zastupitelstva, konaného 28. 12. 2010, při čemž byla provedena kontrola všech usnesení, která byla jeho součástí.

ad 2)

Starosta Zábranský přečetl legislativní definici rozpočtového opatření. Poté schváleno rozpočtové opatření č. 4 a 5.

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

ad 3)

a) Celkové náklady na vodné v roce 2010: 28 304,- Kč

b) Celková spotřeba vody v roce 2010: 1 957 m3

c) Výsledná cena v roce 2010: 14,46 Kč/m3

Starosta navrhl cenu vodného na rok 2011 ve výši 14,- Kč/m3

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

ad 4)

Starosta oznámil ceny za svoz komunálního odpadu v roce 2011:

a) Osoby s trvalým pobytem: 400,- Kč/os.

b) Rekreanti: 400,- Kč/objekt

c) Prodej známek na místě ihned po skončení zasedání zastupitelstva.

ad 5)

Starosta Zábranský informoval o cenových nabídkách na ošetření javoru u křižovatky silnic na Volenice a Veřechov. Jednalo se o celkem 4 firmy, přičemž první 2 učinily cenovou nabídku na základě znalosti stromu, další 2 pouze na základě vyžádaných fotografií.

a) Ing. Antonín Kirpal Čachrov-Svinná: 24 000,- Kč

b) Firma Arbolez (Miroslav Kopenec): 8 000,- Kč

c) Arbres Tábor (Ing. Petr Fuka): 6 500,- Kč

d) Ota Ondřej Prachatice: 6 000,- Kč

Po diskusi návrh na oslovení prvních dvou firem s požadavkem podrobného rozpisu prací.

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

ad 6)

Starosta přečetl znění vnitřní směrnice.

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

ad 7)

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí Josefa Kolorose ml. o pronájem obecních prostor – kravína bývalého velkostatku č. p. 1 k uskladnění dřeva na topení. Kravín má dosud na základě smlouvy v pronájmu Pavel Kubíček, který s vyhověním žádosti p. Kolorose souhlasí. Navrženo rozdělení prostor kravína na ideální poloviny, nadále povinnost údržby pro nájemce, možnost příjezdu autem výhradně ve směru od bývalé sýpky.

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

ad 8)

a) Starosta informoval přítomné o výsledku Tříkrálové sbírky: 5 001,- Kč.

b) Paní Alexandra Krandová požádala, aby výplň okna místního pohostinství, směřujícího po rekonstrukci objektu na její pozemek, bylo z důvodu zachování jejího soukromí z neprůhledného skla. Zastupitelstvo se zavázalo tomuto požadavku vyhovět.

ad 9)

V diskusi projednán další postup ve věci kolny na zděných pilířích. Jako nejlepší řešení se zdá oslovení případných zájemců o materiál (střešní tašky, trámy, cihly) a poté rozhodnutí o případné demolici. Z hlediska statiky dle mínění přítomných stavba zatím nikoho neohrožuje, její oprava však není ekonomicky rentabilní.

ad 10)

Zasedání zastupitelstva ukončeno starostou Zábranským ve 20,15.


V Kalenicích dne 28. 1. 2011


Zapsal: Pavel Kubíček            Ověřili: Pavel Janda a Jiří Kadaně

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář