Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání zastupitelstva 28.12.2010

5. 1. 2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kalenice

konaného na Obecním úřadě v Kalenicích dne 28. 12. 2010 od 19,30 do 20,15

Přítomni: Pavel Janda, Jiří Kadaně, Josef Purkrábek, Jana Svítilová, Štěpánka Šímová a Josef Zábranský

Nepřítomni: Pavel Kubíček (omluven)

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta Josef Zábranský jako předsedající v 19,30. Navrhl jako zapisovatele J. Svítilovou, jako ověřovatele zápisu J. Purkrábka a J. Kadaněho.

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Starosta přečetl návrh programu zasedání:

 1. Kontrola usnesení předcházejícího zasedání

 1. Rozpočtový výhled

 2. Schválení rozpočtu na r. 2011

 3. Výběrové řízení

 4. Příkaz k inventarizaci majetku

 5. Výplata odměn

 6. Zapojení do projektu SMOOS

 7. Zapojení do projektu SOSP

 8. Diskuse a závěr

Nikdo nevznesl protinávrh ani připomínku či doplněk programu.

Hlasování: Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

ad 1)

Starosta Zábranský přečetl zápis z minulého zasedání zastupitelstva, konaného 10.12.2010, při čemž byla provedena kontrola všech usnesení, která byla jeho součástí.

ad 2)

OZ Kalenice schválilo rozpočtový výhled na r. 2011, 2012, 2013 (viz příloha)

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

ad 3)

OZ Kalenice schválilo rozpočet na r. 2011, příjmy 2 510 860 Kč,

výdaje 2 510 860 Kč.

rozpočet na r. 2011 je vyrovnán (viz příloha)Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

ad 4)

OZ Kalenice schválilo návrh výběrové komise pořadí nabídek na „Komunitní a vzdělávací centrum Kalenice“ - 1. Kadaně Štěpán 2 317 529 Kč

          1. Toman Karel 2 378 425 Kč

          2. Zuklín František 2 455 117 Kč

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

ad 5)

Příkaz k provedení periodické inventarizace veškerého majetku a závazků obce.

Složení komise: Purkrábek Josef – předseda, Svítilová Jana, Rouče František, Janda Pavel a Kadaně Jiří – členové

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

ad 6)

OZ Kalenice schválilo vyplatit odměny členů OZ z 12/2010 již k 31.12.2010

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

ad 7 a 8)

OZ Kalenice schválilo zapojení do projektu SMOOS a SOSP programu POV JČ DT7 s finanční spoluúčastí 30%.

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

ad 9)

V diskusi byly vzneseny dotazy týkající se stavby Komunitního a vzdělávacího centra a ošetření javoru na křižovatce.

Zasedání zastupitelstva ukončeno starostou Zábranským ve 20,15.


V Kalenicích dne 28. 12. 2010


Zapsal: Jana Svítilová Ověřili: Josef Purkrábek a Jiří Kadaně

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář